NISI SAMA!

0 1.139

Povodom medjunarodne kampanje “16 DANA AKTIVIZMA PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA”
Dve stvari danas ne poznaju granice. Ne poznaju rasne, kulturološke, verske i druge različitosti. Prva je ljubav, a druga nasilje. Prvoj je najčešće inspiracija žena, u životu, u literaturi, filmu, muzici…Od druge, najčešće pate žene, u porodici, u partnerstvu, u kući, na radnom mestu, na ulici…

O nasilju nad ženama se govori, piše, svedoči. Protiv njega se bori na različite načine, gotovo svakodnevno. Javnosti se posebno skreće pažnja na ovaj problem u danima od 25. novembra do 10. decembra svake godine, u akciji „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja se istovremeno odvija u više od 160 zemalja u svetu. Već broj zemalja koje prepoznaju ovu pojavu govori o tome da ni jedno društvo ni država nisu imuni na ovaj oblik destruktivnog i anticivilizacijskog ponašanja.

Žene u našoj zemlji imaju sve veću podršku društva i institucija da se ovaj problem iskoreni: naš Krivični zakon prepoznaje nasilje u porodici kao krivično delo, Porodičnim zakonom su predvidjene mere zaštite protiv nasilja, donet je Zakon o rodnoj ravnopravnosti, u Vojvodini se sprovodi i Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja, žrtve sve češće prijavljuju nasilnike, i imaju mogućnost da sigurnost i utočište pronadju u skloništima koje znamo kao „Sigurne kuće“. Ali, sigurna kuća svake žene, treba da bude – njena kuća. U toj kući žena je ravnopravna, i kad radi i kad odlučuje. Demokratska stranka, kao moderna evopska partija tako vidi svaku kuću, na tim principima insistira gradeći dalje društvo u kojem je svako siguran i s jednakim mogućnostima bez obzira na pol, rasu, političko ubedjenje, veru ili naciju, stvarajući od naše zemlje poželjno mesto za život.

U kampanji šesnaest dana aktivizma protiv nasilja nad ženama, Forum žena Demokratske stranke za Vojvodinu, šalje poruku svim ženama: NISI SAMA! Nisi sama kad trpiš nasilje, nisi sama u borbi za to da se ravnopravno školuješ, nisi sama kada treba da se izboriš za alimentaciju, ili za to da imovina glasi na tvoje ime, da budeš jednako plaćena za isti posao koji radi muškarac, za to da pokreneš sopstveni posao i dobiješ podršku za to. U vremenu kada ekonomska kriza potresa čitav svet, žene su te koje snažnije pogađa ekonomsko nasilje. One češće ostaju bez radnog mesta, sopstvenih prihoda i često ne raspolažu sopstvenom imovinom. Ovaj oblik nasilja potvrđuju i činjenice da je još uvek više nezaposlenih žena nego muškaraca i da se one teže zapošljavaju na sva, a posebno rukovodeća mesta, da na poslu češće trpe diskrimincaju, a ređe dobijaju finansijsku podršku pri kreditiranju sopstvenog biznisa. Smatramo da u društvu jednakih mogućnosti žene moraju imati jednake šanse. A upravo je ekonomska nezavisnost najbolja zaštita od svake vrste nasilja.

Podsećamo i na to da su članice Foruma žena Demokratske stranke za Vojvodinu u prethodnim godinama u kampanji „16 dana aktivizma protiv nasilja na ženama“ ukazivale na sve oblike nasilja, fizičko, psihičko i seksualno i da su svojim akcijama doprinele da se na svim nivoima problemom nasilja bave institucije i profesionalci.

Šta vi možete da uradite?
Dokažite ženi da nije sama. Dajte joj prednost pri zapošljavanju. Uvažite njene kvalifikacije. Pružite joj šansu da rukovodi preduzećem. Omogućite joj prekvalifikaciju.

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana