A TAMIŠ CVETA

1.998

Pokrajinsaki zavod za zaštitu prirode Novi Sad je pre tri godine pokrenuo inicijativu da se području Potamišja dodeli status zaštićenog parka prirode. Na toj ideji rade Pokrajinski zavod za zaštitu prirode Novi Sad i JP “Rezervati prirode”. Prema rečima zvaničnika posao se privodi kraju. Područje Potamišja se u Banatu proteže dužinom od 118 kilometara, onoliko koliko je i tok reke Tamiš u našoj zemlji.

Zašto području Potamišja dati status rezervata prirode? Na to pitanje nije lako odgovoriti. Nije lako zato što se prirodna lepota kojom to područje odiše neda opisati. Svaki pokušaj da se u pisanu reč ta lepota pretoči više se pretvara u pokušaj da se obale približe, da se protivurečnosti razumeju. Da bi čovek razumeo i shvatio lepotu tog područja potrebno je doći u tu oazu flore i faune. Dovoljno će biti da čovek samo na kratko oseti tu lepotu da bi trajno ostao vezan za reku Tamiš i njegovu okoliš. Taj okoliš je negde pitom i miran, a negde opet divlji i nepristupačan. Možda baš u tom oštrom kontrastu leži magična privlačnost Tamiša i njegove okoline.

No, postoji nešto što reci Tamiš, a samim tim i Potamišju daje jednu posebnu krasotu koju malo koja reka ima. Kod nas ta pojava je jedino još primećena na reci Tisi. O čemu se radi? Svake godine, početkom juna meseca, poetski rečeno, Tamiš cveta. To je pojava kod koje insekt koji spada u vodene cvetove nakon tri godine života u talogu reke iz larve počne da izlazi na površinu vode. Kada larva izađe na površinu vode ona odbacuju svoju košiljicu i postaje insekt. Život tog insekta traje svega par sati. Za to vreme dok se insekti roje iznad površine vode oni obave sve ono što im je potrebno da obezbede nastavak svoje vrste. Mnogi su pokušavali da ovu pojavu ovekoveče ili fotografskim aparatom, ili kamerom. Neki su u tome uspeli, a neki i pored velike želje u tome nisu uspeli. Oni koju su to doživeli kažu da je pojava fantastiča, nestvarna oni drugi i dalje pokušavaju da vide u svoj svojoj lepoti jedan kratak život.

Kada je u pitanju reka Tamiš treba reći da te pojave nema celim tokom te reke. Naprotiv, cvetanje se pojavljuje samo u jednom njenom delu i to baš u delu koji pripada Jaši Tomić. Stručnjaci ne znaju o kakvoj se vrsti insekta radi. Da li je to isti onaj insekt koji se pojavljuje na reci Tisi ili, je po sredi neka druga vrsta. Nekada su mnoge reke u Evropi imali svoje cvetanje. Danas je to prisutno samo u Mađarskoj i Srbiji. Tu zapravo leži najveća opasnost a to je odumiranje ovog insekta i odlazak ove retke pojave u nepovrat.

A Tamiš i dalje cveta.

R. Zubac

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Komentari su zatvoreni.