Opština Se?anj stimuliše obrazovanje Roma

0 479

Daju?i svoj doprinos „Dekadi Roma“, Skupština opštine Se?anj, Predškolska ustanova „Poletarac“ i Nacionalni savet Roma pripremili su projekat koji bi ve? od septembra trebalo da pove?a broj dece romske nacionalnosti u predškolskom i osnovnom obrazovanju.
Projektom su predvi?ena i stimulativna sredstva u iznosu od 2.250 evra za svako odeljenje koje ne bi trebalo da broji manje od dvadeset polaznika. U se?anjskoj upravi o?ekuju da formiranje ovakvih odeljenja ne bi trebalo da predstavlja problem jer na teritoriji ove opštine, prema zvani?nim rezultatima poslednjeg popisa živi oko 600 Roma, što je oko ?etiri odsto stanovništva. Najviše ih je u Jaši Tomi?u (142) i Se?nju (135), zatim u Neuzini (95) i Krajišniku (92), a s bzirom na slobodu izjašnjavanja pretpostavlja se da je njihov broj oko hiljadu. Osim predškolskih ustanova Mom?ilo A?imovi?, rukovodilac društvenih delatnosti u opštini Se?anj, najavljuje stimulativne mere i za porodice budu?ih polaznika.
– Do sada su se romska deca uglavnom školovala dok ne dobiju potvrdu za ostvarivanje prava na de?ji dodatak zbog ?ega ?emo inicirati odluku da se svakom detetu koje redovno poha?a školu obezbede besplatni udžbenici, užina, a ukoliko se prona?u donatori i školski pribor – kaže A?imovi?.

Autor: D.Milenkovi?

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i

Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana