PREDŠKOLSKA USTANOVA ,,POLETARAC“ SEČANJ U IMPLEMENTACIJI PROGRAMA “NOVE OSNOVE – GODINE UZLETA”

0 1.449

Predškolska ustanova ,,Poletarac“ Sečanj od 01.09.2022. godine ušla je je u implementaciju programa “Nove osnove – Godine uzleta”. Kako bi jasnije objasnili i približili rad predškolske ustanove, naglašavamo da je kao i za školstvo i u predškolskom obrazovanju i vaspitanju nastupio period reformi.


Ovo je bio povodom da razgovaramo sa Natašom Rađenović direktorkom Predškolske ustanove ,,Poletarac“ Sečanj.
Direktorku smo zamolili da nam malo više kaže o novom projektnom prostupku učenja ili o novim programu Godine uzleta a njeno izlaganje objavljujemo u celosti.


Implementacija po Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, otpočela je 2018. godine, a naša ustanova je bila u obavezi da otpočne sa radom od 01.09.2022.
Sama Koncepcija Osnova Programa Godine uzleta jasno nam prezentuje:
Samo jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome čovek sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegove ličnosti i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je predškolski uzrast.Zbog toga godine na predškolskom uzrastu prepoznajemo kao godine uzleta, pa otud i naziv ovog programa. Koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Koncepcija Osnova programa se afirmiše u:
* vera u kapacitet dece predškolskog uzrasta da aktivno učestvuje u svom učenju i razvoju, značaj igre na ovom uzrastu i značaj zajedničkog učešća dece i odraslih za učenje i razvoj;
* profesija vaspitača kao jedinstvena profesija u odnosu na sve druge, etička i refleksivna po svojoj suštini, koja se zasniva na složenim i osobenim kompentencijama;
* jedinstvena profesionalna uloga stručnih saradnika u razvijanju refleksivne prakse i kvalitetnog realnog programa kroz promenu kulture i strukture vrtića;
* povezivanje sa lokalnom zajednicom i porodicom i znašaj njihove uloge u praksi predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

SAGLEDAVANJE DETETA
* Dete je jedinstveno i celovito biće
* Dete je kompetentno i bogato potencijalima
* Dete je aktivni učesnik zajednice vršnjaka i odraslih
* Dete je posvećeno učenju
* Dete je kreativno
* Dete je biće igre.

Moramo da naglasimo, da po Osnovama programa Godine uzleta, sva deca predškolskog uzrasta, kroz podršku njihovoj dobrobiti, imaju jednake mogućnosti za učenje i razvoj, da učešćem u programima sva deca imaju priliku da budu srećna, da se osećaju zadovoljno, ostvareno i prihvaćeno, da grade odnose poverenja i uvažavanja, bliskosti i prijateljstva. Da deca grade otvorenost, radoznalost, otpornost, refleksivnost, istrajnost, poverenje u sebe kao sposobnost ,,učenika,, i pozitivni lični i socijalni identitet, čime se postavljaju temelji razvijanja obrazovanja obrazovanih kompentencija.Jedan od osnovnih ciljeva Osnova programa jeste uključivanje porodice, i na taj način aktivno učestvuju u vaspitanju i obrazovanju svoje dece na javnom planu, da osveste svoje potrebe i kapacitete i razvijaju roditeljske kopentencije. Da dečiji vrtić postane lokalna zajednica i svi resursi koji se nalaze u dečijem okruženju(škola, centri kulture sporta i rekreacije, otvoreni prostori, domovi zdravlja, … postanu prostori zajedničkog učešća dece i odraslih u učenju i građenju smisla, kroz dijalog i uzajamnu podršku. A sama obaveza svih u procesu sprovođenja vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama imaju obavezu da se povezuju u istraživačku zajednicu koja kroz istraživanje i uzajamnu podršku gradi kvalitet predškolskog vaspitanja i obrazovanja.


Kako smo već spomenuli da smo implementaciju Osnova programa Godine uzleta počeli da primenjujemo od prošle godine za nas kao jednu od manjih ustanova i sa skromnim sredtivama, možemo da kažemo da smo dosta toga za godinu dana uradili.
Prve promene koje su nastale u našoj ustanovi je vrtić u Sečnju Dečja planeta programa-Jezgro Onova programa Godine uzleta.Sobe su dobile novi izgled, u potpunosti smo sredili podovo, izvršeno je lakiranje parketa, postavljanje pprostornih celina, kopletna zamena rasvete, krečenje i novog nameštaja.Ove godine aplicirano je MPTR za dalje opremanje sa nameštajem i didaktičkim sredstvima, maja meseca.U septebru mesecu dobijen je projekat za potpunim opremanjem nameštaja dečijih stolova, stolica, garderobnih ormarića, pvc krevetića u sve četiri vaspitne grupe, kao i didaktičkim sredstvima.
Predškolska ustanova poletarac tokom godine izvršila je opremanje sa: dva grafokopa, dva lap topa, jednim projektorom, intereraktivnom tablom, tepisima, didaktičkim igračkama i jednim delom nameštaja.


Predškolska ustanova Poletarac, u toku prošle godine, dobila je od Pokrajinske Vlade vojvodine sredstva za sanaciju krovova u vrtićima Jarkovac i Krajišnik, kao i sanaciju i dogradnju tende za terasu u vrtiću u Krajišniku.Sopstvenim sredstvima iz uz pomoć lokalne zajednice, budžeta opštine mogli smo da uradimo sanaciju plafona i električne instalacije u vrtićima Sečanj, Krajišnik i Jarkovac. Izvršeno je krečenje vrtića u Krajišniku i Sečanj,kao i radovi koji su nastali usled velikih kiša na upravnoj zgradi.
Izvršene su nabavke bele tehnike, uređaja koji su neophodni za kuhinje u vrtićima u Sečnju i Krajišniku. Takođe predškolska ustanova je nastojala da sve vrtiće opremi sa tehnologijom koja im je potrebna u radu. Od lap-topa, televizora plejera, blut tut zvučnika, štampača….
U daljem prilogu može se pogledati galerija slika, koja prikazuje naš rad i nastojanje da uvek može bolje i da savesno radimo na opštem obrazovanju i vaspitanju naše dece.

Galerija slika

Dobijte obaveštenja u realnom vremenu odmah nakon objavljivanja nove vesti.

Možda vam se sviđa i
Ostavi komentar

Vaša email adresa neće nigde biti prikazana

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.