Pretraga po oznaci

dopisnica

ROMAŠKA

Dopisnica iz Varoši Boraveći i radeći u Rusiji, pre mnogo godina, prvo čime su me domaćini ponudili bilo je čaj od romaške. Nisam znao šta je to tada, ali sam prihvatio, poštujući domaćine i zatravljen prosto tako lepim imenom. Kada sam…

„STARI“ TAMIŠ

Dopisnica iz Varoši Kada je Panonsko more oteklo preko Đerdapske klisure u Sinje more, na prostore Banata, a sa snegovitih Karpata, tiho i uporno, poput vrednog paora, probijao se Tamiš, donoseći nam svoju hladnu vodu, mic po mic,…

VATROGASNI BAL

Ih, vatra i simbol ljubavnog žara, vatra u grudima, vatra koja guta seljačku muku u trenu, nenadano, onako, kao da demonstrira svoju silu podsećajući nas na prapočetak ljudske istorije, na praiskon. Toplina žara u zimskim noćima ili bes i…